Plan zajęć

Dzieci 5-7 lat

Wtorek, Czwartek godz. 17.20  ZAPISY !!! *

Dzieci 8-12 lat

Wtorek, Czwartek godz. 18.15 – 19.10

Młodzież, Dorośli

Wtorek, Czwartek godz. 19.15 – 20.45

* zapisy do grup dziecięcych – możliwe rozpoczęcie zajęć w inny dzień tygodnia a także w innym przedziale godzinowym.

tel. 785 585 485